Vi tilbyder

Udarbejdelse af byggeprogram
 • Udarbejdelse af skitseforslag.
 • Tidsplan for gennemførelsen af hele projektet, fra idé, projektering, produktion til opførelsen af projektet.
Budgettering
 • Vi opretter budget for projektet fra første tanke, til den endelige idé
 • Budget opdateres løbende, og primære poster afdækkes med gældende tilbud.
 • Før igangsætning af projekt, afdækkes alle dicipliner, med gældende tilbud.
Projekteringsledelse
 • Vi udarbejder projekteringstidsplan, samt beslutningsplaner.
 • Relevante eksterne rådgivere kontaktes, og der udarbejdes kontrakter med de mest fordelagtige firmaer.
 • Vi overvåger den løbende fremdrift af projektering, samt kvaliteten heraf.
 • Udarbejdelse af organisationsplan m.v. for genneførelsen af projektet.
Kontrahering med fag- og hovedentreprenører
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale. Herunder tegninger, beskrivelse, fællesbetingelser,tilbudslister m.v.
 • Indhenning af tilbud fra relevante fagentreprenører.
 • Vi gennemgår tilbud med de enkelte entreprenører, og forhandler den mest fordelagtige aftale på plads, for bygherre/ kunden.
 • Udarbejdelse af kontrakt, samt ledelsen af opstarts møde.
Byggeledelse
 • Dette er vores kerne kompetance område, og en diciplin der ofte er underprioriteret.
 • Ved en effektiv byggeledelse, sikres den bedste fremdrift for gennemførelsen af projektet. (Vi har endnu ikke overskredet den aftalte afleveringstermin!)
 • Bycon er kendetegnet for en konstruktiv byggeledelse, der ikke kun sikre bygherrens/ kundens interesser. Ved en effektiv byggeledelse, opnår de enkelte fagentreprenører ligeledes en maksimal fremdrift, hvilket igen minimerer omfang af tvister/ ekstra udgifter.
 • Ved større projekter er vi synlige på pladsen hver arbejdsdag.
Fagtilsyn
 • Bycon varetager tilsyn, indenfor alle fagområder. Tilsyn af tekniske fag foretages mvh. samarbejdspartnere.
 • Bycon udarbejder/ gransker tilsynsplaner, samt eksterne tilsynsrapporter.
 • Vi sikre opfølgning og afklaring af tilsyn m.v.
Sikkerheds koordinering
 • Bycon varetager den lovpligtige sikkerhedskoordinering, under byggeprojektets faser, lige fra projektering til udførelsen.
 • Vi udarbejder Plan for Sikkerhed og Sundhed. (PSS).
 • Bycon varetager bygherres/ entreprenørs forpligtigelser i forbindelse med sikkerheden under projektets tilblivelse. Vi holder/ deltager i sikkerhedsmøder, runderinger, kontakt til arbejdstilsyn mv.
Afleveringsforretning
 • Mangelgennemgang, inkl. udarbejdelse af mangellister m.v.
 • Opfølgning på afhjælpning af mangler.
 • Indkaldelse og varetagelse af afleveringsforretning.
For mere information, se under Kontakt eller ring til os på +45 5118 2507

Vi indgår som en uvildig samarbejdspartner, i alle byggeriets faser, fra idé til aflevering.